Výzva na obranu kopírování
 • Nesouhlasíme s politikou odpojování od Internetu.

 • Odmítáme zákaz kopírování a stahování, za který lobbují nahrávací korporace.

 • Požadujeme právo na soukromí a anonymitu pro uživatele Internetu.

 • Požadujeme výrazné zkrácení kopírovacího monopolu, který dnes trvá 50–150 let.

 • Nesouhlasíme s poplatky, které OSA a Dilia vybírají za každého, kdo chodí do knihovny nebo má doma počítač.

 • OSA ani další kolektivní správci nesmí "zastupovat" autory, se kterými nepodepsali smlouvu.

 • Chceme moderní kopírovací zákon, který podpoří dostupnost informací a jejich sdílení.
Zasílat aktuality o postupu jednání
Zveřejnit údaje na webu
Pro potvrzení vašeho podpisu vám zašleme Email.
  Signatáři

Výzvu podepsalo 6734 lidí.
Poslední ověřené podpisy:

 • Jan Kapeš, Technik IT
 • Oldřich Pašek, duchodce
 • Zbyněk Vondráček, horník
 • Pavel Šatánek, Řidič
 • Peter Hudák, Student
 • Jan Vlk, Důchodce
 • Petr Švestka, poskytovatel internetu v Brně
 • Marek Lukáš, student
 • Ivo Vašíček, projektový manažer
 • Josef Hrčka, Lakýrník
 • Zdeněk Tomeš, signalista
 • Ondřej Pašek, nevládní sektor
 • Štěpán Fikeis, IT
 • Ladislava Beránková, sestra
 • Lukáš Junec, Student
 • Lukáš Růžička, muzikant
 • Ondrej Čekanský, bez prace
 • Patrik Horní, ne takový který bych chtěl
 • Petr Flosman, student
 • Luboš Mencák, Grafik

  Video
  Na Facebooku
 
Podepište petici, aby byl váš hlas slyšet při projednávání novely kopírovacího zákona.
Proč?

Ministerstvo  kultury se před rokem pokusilo protlačit novelu kopírovacího zákona  (jemuž jaksi ze zvyku říká autorský zákon, ačkoliv s autory má pramálo  společného). Pirátská strana tento návrh zveřejnila a jako první veřejně  odsoudila. [1] Tato novela byla následně uživateli Internetu, odbornou  veřejností a hlavně knihovnami razantně odmítnuta. [2] Letos  ministerstvo navštívili zástupci vydavatelského průmyslu, aby společně s  další novelou, která má reagovat na evropské směrnice, prosadilo do  zákona i zákaz stahování.


Piratopedie.cz: Konzultace ke kopírovacímu zákonu 2011

Česká  protipirátská unie už dokonce začala tvrdit, že je nelegální stahování  velkého objemu libovolných dat, na která se vztahuje kopírovací monopol [3]. Dosud je stahování nelegální v Itálii, Irsku a Velké Británii apod. [4] Upload nahrávek je nelegální všude. Zákazy stahování a uploadování  chtějí nahrávací korporace vynutit odpojováním uživatelů od Internetu.  Odpojování lidí, kteří nedbají restrikcí na upload a sdílení informací,  bylo již zavedeno ve Francii [5] a Velké Británii [6].

Důvodem  těchto drastických zásahů do IT sektoru je udržení zisků nahrávacích  společností. Ty lobbují i na českém ministerstvu kultury, které  připravuje nový kopírovací zákon. [7] Tyto lobbistické tlaky jsou   motivovány snahou o udržení obchodního modelu prodeje nosičů a směřují  k  omezení výměny informací přes Internet. Na celoevropské úrovni se  nahrávací společnosti pokoušejí prodloužit dobu trvání svých monopolů.  Na hudební nahrávky se snaží prodloužit restrikce z 50 na 70 let a návrh  je v závěrečné fázi schvalovacího procesu. [8]

Ministerstvo  kultury vypsalo po loňském skandálu veřejnou konzultaci  k přípravě  novely kopírovacího zákona. [9] Dne 30.4. 2011 skončilo podávání podnětů k novele. Rozhodli jsme se převzít iniciativu a ukázat ministrovi  kultury, že IT sektor a veřejnost chtějí využívat moderní technologie  bez omezování zastaralými zákony. Pirátská strana tyto požadavky jasně zformulovala a poskytla veřejnosti informace a způsob, jak  vyjádřit svůj názor na připravovanou novelu.

Vytvořili jsme Výzvu na obranu kopírování, která shrnuje náš návrh  kopírovacího zákona, kterým se Pirátská strana zapojila do oficiální  konzultace. [10] Spustili jsme informační web KopirovaniJeZadarmo.cz, který bude  sbírat online podpisy na její podporu, aby byly ve vyjednávání  zastoupeny zájmy IT sektoru a veřejnosti.

Obracíme se na vás s prosbou, abyste poskytli Výzvě na obranu kopírování  maximální možnou publicitu tak, aby ji podepsalo co nejvíce lidí. Cílem  je, abychom ministerstvo kultury donutili respektovat zájmy veřejnosti a  IT sektoru. Všem zainteresovaným serverům na portálu poskytneme prostor pro logo s odkazem.

Za Pirátskou stranu
Mikuláš Ferjenčík, místopředseda
mikulas.ferjencik@piratskastrana.cz

P.S. Pokud se nemýlím, tak se jedná o první pokus o to, aby Pirátské servery začaly bojovat za svá práva společně.
30.4.2011

  Odkazy

[1] http://www.piratskenoviny.cz/?c_id=32402,

[2] http://www.inflow.cz/proc-se-nam-nelibi-pripravovana...

http://www.epravo.cz/top/clanky/pripravovana-novela...

[3] http://technet.idnes.cz/i-v-cesku-muze-byt-stahovani-filmu...

[4] Zpráva Evropské komise o implementaci Směrnice č. 2001/29/ES, strana 4.

http://ec.europa.eu/internal_market/copyright...

http://www.ifpi.org/content/section_news/20070202.html

[5] http://www.itbiz.cz/zakon-hadopi-zacal-platit

[6] http://en.wikipedia.org/wiki/Digital_...

[7] http://domaci.ihned.cz/c1-49553910-trikrat-a-dost-vydavatele...

[8] http://www.piratskenoviny.cz/?c_id=33194

[9] http://www.mkcr.cz/cz/autorske-pravo/verejna...

[10] http://piratopedie.cz/kci:cons:kozak
  Akci podporují